Emerytury dla mężczyzn rocznik 1949-1953

Do Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Zgodnie z ustawą obowiązującą do 31.12.2008r.( z dnia 17 grudnia 1998 r.” O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.) z prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 46 mogły skorzystać tylko kobiety, które urodziły się w latach 1949-1953 r., bo tylko one wymagany wiek 55 lat ukończyły do 31 grudnia 2008 r.Pozbawienie prawa do wcześniejszej emerytury mężczyzn urodzonych w latach 1949-1953, legitymujących się, tak jak kobiety z roczników 1949-1953, odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym (tj.35-letnim,5 lat dłuższym od wymaganego od kobiet - z zachowaniem zasady uprzywilejowania wyrównawczego) narusza zasadę równości (art.32 Konstytucji RP) i zakaz dyskryminacji ze względu na płeć (art.33 Konstytucji RP).
Nie kwestionujemy obniżenia granicy wieku i stażu ubezpieczeniowego kobiet w stosunku do mężczyzn (w grupie osób z roczników 1949-1953), lecz pozbawienie tych ostatnich prawa do wcześniejszej emerytury.

Cechą charakterystyczną polskiego systemu emerytalnego jest zróżnicowanie przesłanek nabywania uprawnień do emerytury. W szczególności dyferencjacji podlega wiek, po osiągnięciu którego można przejść na emeryturę. W związku z tym w polskim prawie emerytalnym występuje kilka rodzajów emerytur. Jedną z nich jest emerytura wcześniejsza, przewidziana w art. 46 i 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w stosunku do ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.
Powołując się na dotychczasowe orzecznictwo TK dotyczące zasad równości i równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz warunków dopuszczających odstępstwa od tych zasad, uważamy, że nie powinno się różnicować traktowania w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury urodzonych w latach 1949-1953 - kobiet i mężczyzn w grupie osób mających odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy.Zgodne z Konstytucją jest tak zwane uprzywilejowanie wyrównawcze, mające na celu zmniejszenie nierówności faktycznie występujących w życiu społecznym między kobietami i mężczyznami, jednak w wypadku zakwestionowanej regulacji nie można wskazać takich biologicznych i społecznych różnic, które uzasadniają odmienne traktowanie kobiet i mężczyzn, mających odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy z punktu widzenia ich uprawnień do wcześniejszej emerytury. Ważnym argumentem, przemawiającym za niekonstytucyjnością zróżnicowania ustanowionego w art. 46 i art 29 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, są wymogi, jakie stawia Polsce wiążące ją prawo Unii Europejskiej. Prawo wspólnotowe pozostawia państwom członkowskim swobodę organizacji systemów zabezpieczenia społecznego, jednak przy korzystaniu z tej swobody państwa muszą przestrzegać prawa wspólnotowego. Podstawowe znaczenie ma w tym zakresie wyrażony w wielu aktach prawa wspólnotowego zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, szczególnie jeśli chodzi o stosowanie systemów emerytalnych i warunki objęcia nimi czy obowiązek opłacania i obliczania wysokości składek. Nie stanowi więc naruszenia prawa wspólnotowego obniżenie granicy wieku i stażu ubezpieczeniowego kobiet w stosunku do mężczyzn, ale już pozbawienie tych ostatnich z roczników 1949-1953 (pomimo legitymowania się wyższym w stosunku do kobiet - o 5 lat wiekiem i stażem ubezpieczeniowym) z prawa do wcześniejszej emerytury na zasadach przewidzianych dla kobiet z roczników 1949-1953 narusza zasadę równego traktowania.

w odniesieniu do osób urodzonych do 31.12.1948r.Prokurator Generalny i Trybunał Konstytucyjny uznali, że art 29 jest niezgodny z art.32 i art.33 Konstytucji.

W związku z powyższym prosimy o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie odmienności traktowania sytuacji prawnej grup ubezpieczeniowych z roczników 1949-1953 w zakresie w jakim pozbawia się prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym mężczyzn , którzy osiągneli wiek 60 lat i - odpowiednio jak kobiety, które osiągnęły wiek 55 lat - posiadają długoletni staż ubezpieczeniowy (tj.co najmniej 35-letni składkowy i nieskładkowy).Zróżnicowanie zawarte w zakwestionowanym przepisie nie znajduje żadnego uzasadnienia i stanowi dyskryminację mężczyzn w stosunku do kobiet, narusza więc, oprócz zasady równości, także art. 33 Konstytucji.
Wyrażamy nadzieję, że wniosek zostanie wnikliwie rozpatrzony i uznany za zasadny.


 Imię i nazwisko *
 Email *
 Dokładny adres *
 Uzasadnienie *

* - pole obowiązkowe

Zabezpieczenie antyspamowe
Proszę wprowadzić odpowiednią kombinację liter i cyfr w pole tekstowe zanim wyślesz wpis do Petycji.
captcha

Lista podpisów pod petycją

(28)
1 2 3 4 5 6
>
(28) Jan Kolasa
5.05.2011 r. 09:58:33

Jestem z rocznika 1952 i przepracowałem w hucie 41 lat natomiast kolega rocznik 1948 przepracował w kraju 26 lat i 10 lat na czarno u kapitalisty w USA , on już jest na emeryturze a ja jestem na bezrobociu bo zwolnioną mnie z przyczyn zakładu pracy ( upadłość zakładu) i gdzie tu jest sprawiedliwość społeczna!! Kolega dorobił się za granicą a ja harując 41 lat zostałem na bruku!! To jest skandaliczna ustawa emerytalna!!
(27) Zbigniew Mróz
26.04.2011 r. 07:10:24

ZGADZAM SIE Z POWYŻSZYM PISMEM PODTRZYMUJE ZARZUTY W NIM WYSTEPUJACE TO JEST DYSKRYMINACJA !!!Tak wygląda Polska sprawiedliwość !!!!!!!
Gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich?
(26) Ryszard Asman
21.04.2011 r. 10:20:17

Popieram powyższe uzasadnienie w całości, Jest pełne i wyczerpujące.
Mogę tylko dołączyć smutną refleksję, że w Naszym Państwie, gdzie tak mocno i dobitnie głosi się tezy o sprawiedliwości społecznej i równym traktowaniu obywateli, podzielono nas na równych i równiejszych, lepszych i gorszych, a to wszystko zależy nie od litery prawa, a jedynie od punku widzenia i siedzenia urzędnika. Tutaj widzę bardzo duże pole dla działania Rzecznika Praw Obywatelskich - A CO NA TO WYSOKI URZĄD RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ?
(25) Sławomir Fidler
13.04.2011 r. 04:03:15

Nie ma już po co pisać do klubu PO. W sejmie głosami 224/200-PO(przeciw) skierowali ustawę OPZZ 35/40 do komisji PSR. Tam 15.12.2010r przepadła "cudem" pomimo większości oddanych głosów w sejmie. Wyniki głosowania w komisji w sejmie są przez podniesienie ręki. Z tego widać jak chcą tak głosują. Niezaleznie co się dzieje na zali sejmowej. Widocznie sumienia ich nie martwią. Nawet nie wiadomo kto za czym głosował. Przed wyborami Pan Prezydent Komorowski obiecywał emerytury za lata pracy a nie lata życia. Głosy dostał. Jak napisałem, że obiecywał emerytury od lat pracy to odpisali, że nic nie może. Po co kłamał? Żadnej reformy nie będzie bo nie zdążą. Rozliczenia ostateczne nastapią nieodwołanie w 2012.
(24) Jan Piotr Światowiec
7.04.2011 r. 06:57:25

Mam przepracowane 42 lata i z tego powodu powinienem mieć prawo do emerytury.Jestem urodzony 01.01.1949r tzn. kilka minut później niż ci mężczyźni ,którzy po 35 -ciu latach pracy są już na emeryturze.Obowiązujące obecnie przepisy są nieludzkie i dyskryminują nas ze względu na wiek.
>

Zostaw komentarz

Blog subiektywny

Mój blog to miejsce, w którym zamieszczam subiektywne opinie na temat spraw ważnych, bulwersujących lub po prostu komentuję to co dzieje sie na bieżąco.

Zapraszam do dyskusji.


Wejdź na forum

Jeśli chcesz podyskutować - kliknij tu

Reklama