MoimZdaniem.net - forum
Syndrom DDA - Wersja do druku

+- MoimZdaniem.net - forum (http://www.moimzdaniem.net/forum)
+-- Dział: O kobietach i dla kobiet (http://www.moimzdaniem.net/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Dział: Związki i uczucia (http://www.moimzdaniem.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Wątek: Syndrom DDA (/showthread.php?tid=2558)Syndrom DDA - Ewa - 11-07-2012

Traumatyczne doświadczenia wyniesione z "nietrzeźwego" domu rzutują na przyszłe kontakty z ludźmi. Okaleczone w dzieciństwie uczucia są przyczyną problemów emocjonalnych w dorosłym życiu. Odbija się to zwłaszcza na relacjach osobistych. Ludzie tacy nie potrafią budować trwałych, udanych związków. Z powodu braku dobrych wzorców mają też kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica. Jedyna sfera, w jakiej sobie radzą, to praca. Tu przydaje się ich "zaprawienie w bojach" - umiejętność stawiania czoła trudnym sytuacjom albo balansowania na krawędzi ryzyka. Osoby z syndromem DDA zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, że przyczyną ich emocjonalnych niepowodzeń mógł być alkoholizm rodziców. Na ogół wręcz zaprzeczają, że ojciec czy matka pili, a winą za swoje kłopoty obarczają wyłącznie siebie. Za taką postawą idą często nerwice, depresje, nadpobudliwość, problemy ze snem, zaburzenia seksualne, choroby psychosomatyczne, wynikające z przeciążenia stresem, i inne.